• cihan.callii@gmail.com

Category Archive Telekom

IP Routing (Yönlendirme)

IP Routing (Yönlendirme)

 • Genellikle bir network üzerinde kaynaktan hedefe doğru birden fazla yol bulunmaktadır. Bu yollar arasından en uygun olanını seçmek router’ın görevidir ve routing işleminin temelidir.
 • Router, yol seçimi yaparken tüm network yapısını (topoloji) göz önünde bulundurur.
 • Her bir router, hedefe gidilebilecek bir sonraki en uygun atlama noktasını «routing table» da tutar ve gelen paket «routing table» daki bilgilere göre yönlendirilir.
 • Network yapısına ait bu bilgiler (routing table) sistem yöneticisi tarafından manuel konfigure edilebileceği gibi network üzerinde çalışan bazı protokol/prosesler sayesinde dinamik olarak da toplanabilir. Yol seçimi network (OSI Layer-3) katmanında yapılmaktadır.
 • Network katmanı, verinin kaynaktan hedefe doğru en iyi şartlarla iletilmesi için IP routing tabloları kullanmaktadır. Bu tablo hangi destination IP’sini hangi fiziksel interface’e yönlendirileceğini göstermektedir.
 • Routing işlemi sırasında IP paketleri her seferinde sadece bir adım atarak bir sonraki cihaza ulaşırlar. Ve her durakta gidilecek sonraki nokta routing tablosuna bakılarak yeniden belirlenir.
 • Router’da hangi destination IP’sini hangi fiziksel interface’e route edeceğini gösteren bir tablo vardır. Bu tabloya «routing table» denir. Eğer destination IP bu tabloda yok ise paket drop edilir!
 • Bir router, verilerin network üzerinde iletimini iki temel fonksiyon kullanarak gerçekleştirir:
  • I. Routing Process: En iyi yolun tespit edilmesi
  • II. Forwarding Process: Uygun fiziksel interface/port’a anahtarlama
 • Yol seçimi, paketlerin hedefe ulaşmak için kullanacakları en uygun yolun belirlenmesidir. Switching işlemi ise paketin router tarafından bir interface’den kabul edilip başka bir interface’den dışarı gönderilmesi, yani paketin bir interface’den diğerine yönlendirilmesi işlemidir. Bu yönlendirme ise yol seçimi sonucunda alınan karara göre yapılmaktadır.

https://cihancalli.com.tr/

ARP (Address Resolution Protocol)

ARP (Address Resolution Protocol)

✔ Network üzerinde bir host diğerine veri göndereceği zaman onun
hem IP hem de MAC adresini bilmek zorundadır. Çünkü
encapsulation sürecinde network katmanında pakete kaynak ve
hedef MAC adresleri eklenir.
✔ Cihazlar birbirlerinin fiziksel adreslerini bilmeden iletişim
kuramazlar. Bu yüzden bir cihaz başka bir cihaz ile iletişime
geçmeden önce ARP sürecini başlatarak, iletişime geçeceği
cihazın MAC adresini öğrenir
✔ IP adresi bilinen bir makinenin MAC adresini öğrenmek için ARP
protokolü kullanılır.
✔ LAN üzerinde bulunan tüm cihazlar MAC ve IP adreslerini bir
tabloda tutarlar. Bu tablo ARP tablosu olarak anılır. Bir IP
adresine veri gönderecekleri zaman bu tabloda eşleştirme
yaparak MAC adresini elde ederler.

•ARP broadcast yoluyla çalıştığı için farklı segmentler (broadcast domainler) arasındaki haberleşme routerlar üzerinden gerçekleşir. Bu durumda ilgili host paketi router’a gönderir.
• Bilgisayarınızda cmd üzerinden«arp –a» komutunu çalıştırınız ve sonuçlarını yorumlayınız.

https://cihancalli.com.tr/

IP Protocols / ICMP (Internet Control Message Protocol)

IP Protocols / ICMP (Internet Control Message
Protocol)

✔Kontrol amaçlı kullanılan bir protokoldür.
✔ IP protokol’ü üzerinden kullanılır.
✔ ICMP protokolü her hostta çalışan ve hata geri bildirimi olan bir
protokol’dür. Hostların IP erişişebilirliğini kontrol eder.
✔ ICMP mesajı IP protokolünün veri bölümünde taşınan bir protokoldür.
✔ ICMP Paketini kullanan komutlara “Ping” ve “Traceroute” örnek olarak
verilebilir.

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / IPv4 vs IPv6

IP Adresleme / IPv4 vs IPv6

32 bitlik adresleme
• IPsec isteğe bağlı
• IPv4 Header 20Byte
• Broadcast var
• Karmaşık IP header

128 bitlik adresleme
• IPSec zorunlu
• IPv6 Header 40Byte
• Broadcast yerine Multicast
• Basitleştirilmiş IP Header

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / Subnet Mask – ÖRNEKLER

IP Adresleme / Subnet Mask – ÖRNEKLER

IP Address: 124.129.95.109 / 21
Network Address:
Broadcast Address:
Subnet Mask:

IP Address: 30.199.214.25/ 20
Network Address:
Broadcast Address:
Subnet Mas

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / Subnet Mask – Mantıksal VE/AND

IP Adresleme / Subnet Mask – Mantıksal VE/AND

 • Bir router kendisine ulaşan bir veriyi yönlendirmeden önce hedef network ya da subneti belirlemek zorundadır. Bunu, hedef IP adresini ve subnet maskını mantıksal VE/AND fonksiyonuna sokarak belirler.
 • Yapılan işlemden çıkan sonuç hedef network/subnet adresidir. VE fonksiyonu
 • klasik çarpma işlemine benzemektedir. Bu işlemde alınabilecek sonuçlar:
 • 0 VE 0 = 0 ; 0 VE 1 = 0 ; 1 VE 0 = 0 ; 1 VE 1

ÖRNEK: 192.168.2.132/25 için subnetwok:

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / Subnet Mask

IP Adresleme / Subnet Mask

 • Bir network’ü daha küçük parçalara bölmek için kullanılan subnet mask ihtiyaç doğrultusunda host sayısının belirlenmesinden yola çıkılarak hesaplanır
 • Subnet mask broadcast domain’i küçülterek network performansının artmasını sağlar.
 • IP adresinden yola çıkılarak Subnet Mask’ın bulunması:
  1. IP adresi ikilik düzene çevrilir.
  2. Network ve subnet bitlerinin tümüne 1 değeri verilir.
  3. Host bitlerinin tümüne 0 değeri verilir.
  4. Elde edilen değer noktalı ondalık düzene geri çevrilir.

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / Subnetting – VLSM

IP Adresleme / Subnetting – VLSM

 • Ağ yöneticileri bazen adres esnekliği sağlayabilmek için networkleri daha küçük alt gruplara bölme ihtiyacı duyarlar. Bu alt gruplara subnetwork (alt ağ) ya da kısaca subnet adı verilir.
 • Subnet adresini oluştururken, host kısmından bazı bitler ödünç alınır ve bunlar subneti belirtmek için kullanılır
 • Subnet kullanmanın başlıca amacı broadcast domain (yayın alanı) küçültmektir. Subnetleme ile broadcast trafikleri birbirinden yalıtılmış olduğu için ağın toplam bant genişliği de verimli kullanılmış olur.
 • Subnetleme ile IP israfınının önün geçilerek, esnek bir ağ yapısı kazandırılı

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / Adres Sınıfları

IP Adresleme / Adres Sınıfları

 • Class-A (1-126): A sınıfı IP adresleri genelde hükümetlere ve büyük şirketlere (HP gibi) tahsis edilmektedir. Network ilk biti her zaman 0’dır. 128 adet network ve her bir networkte 2^24 adet host tanımlanabilir. 0.0.0.0 default route, 127.0.0.0 loopback adresleme için rezerve edilmiştir.
 • Class-B (128-191) : Orta büyüklükteki şirketlere verilmektedir. Network prefix 10 ile başlar ve 16 bittir. 2^14 network ve herbiri 2^16 host tanımlaması yapılabilir.
 • Class-C (192-223): Network prefix 110 ile başlar ve 24 bittir. Geri kalan istekçilere verilmektedir.
 • Class-D (224-239): Multicast adresleme için rezerve edilmiştir. (Örn. OSPF)
 • Class-E (240-255): Bilimsel amaçlı kullanım için rezerve edilmiştir.
 • Global IP adresleri IANA tarafından verilmektedir. (Internet Assigned Numbers Authority)

 • Aşağıdaki IP blokları private (intranet) amaçlı IANA tarafından rezerve edilmişt
  • 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Turkcell Intranet Adresleri)
  • 172.16.0.0 – 172.16.255.255
  • 192.168.0.0 – 192.168.25

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresleme / Network & Host

IP Adresleme / Network & Host

 • IP adresi temel olarak network ve host olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Network kısmı cihazın bağlı olduğu ağı tanımlarken, host kısmı o ağ üzerinde bulunan özel bir cihazı belirtir

https://cihancalli.com.tr/

%d blogcu bunu beğendi: