• cihan.callii@gmail.com

Ana sayfa

IP Adresleme / Binary – Oktet Hesabı

IP Adresleme / Binary – Oktet Hesabı

 • TCP/IP ağı üzerindeki her bir host 32 bitten oluşan IP adresine sahiptir.
 • IP adresi herbiri 8 bitten oluşan 4 gruba ayrılır. Bu gruplara oktet adı verilir. Her bir oktet birbirinden noktalarla ayrılır ve ondalık düzende gösterilir.
 • Oktet içindeki her bitin sabit bir ağırlığı vardır. Bu ağırlıklar her oktet için de sağdan sola doğru 2’nin katları olarak artar.
 • Oktetin onluk düzendeki değerini hesaplamak için öncelikle her bit kendisine karşılık düşen ağırlık değeri ile çarpılır, daha sonra elde edilen bu çarpımların sonuçları toplanır
 • Oktetin alabileceği minimum değer 0 (tüm bitler 0 ise), maximum değer ise 255 (tüm bitler 1 ise) tir.

https://cihancalli.com.tr/

IP Adresi

IP Adresi

 • Internet üzerindeki bütün hostlar (PC, Server v.s.) IP adresi kullanarak iletişim yapar.
 • Intranet (Özel Ağlar) içindeki tüm ekipmanlar da (PC, Router, NodeB, RNC v.s) IP adreslerini kullanarak iletişim yapar
 • Altyapı ne olursa olsun (PDH, ATM, Ethernet, SDH v.s.) internet veya intranetteki iletişim IP adresleri üzerinden yapılır.

https://cihancalli.com.tr/

SDH sistemleri

SDH sistemleri

SDH sistemi  Terminal, ADM ve Repetör olmak üzere  3   farklı elamandan oluşur.

Terminal : Uç nokta veya sonlandırma
ADM : Toplama Çıkarma Multiplexer
Repetör :  Yineleyici veya tekrarlayıcı

SDH sistemleri

https://cihancalli.com.tr/

SDH avantajları

SDH avantajları

 • Düşük Mertebeli Sinyallere Doğrudan Erişim
 • Farklı Hiyerarşik Yapılanmalar
 • Daha Yüksek Kapasite İhtiyaçları
 • Sistem ve Şebeke Yönetimi

https://cihancalli.com.tr/

SDH

SDH (Synchronous Digital Hierarchy – Senkron Dijital Hiyerarşi)

       Tam anlamıyla senkron ve sayısal bir hiyerarşidir.

       Senkronizasyon sinyali, belirli bir merkez tarafından üretilerek tüm transmisyon şebekesine dağıtılır ve her merkez bu senkronizasyon sinyalini kullanarak iletim sağlarlar.

https://cihancalli.com.tr/

PDH

PDH

PDH (Plesynchronous Digital Hierarchy – Yarı Senkron Dijital Hiyerarşi)

     Sayısal bir hiyerarşi olmasına rağmen senkronizasyon sinyali sistemler üzerinde iletilecek bilgi sinyali kullanılarak birlikte taşınırlar, her sistem kendinden önceki sisteme belirli ölçülerde bağlı kalarak çalışmak zorundadır.

https://cihancalli.com.tr/

Sayısal Modülasyon

Sayısal Modülasyon

PAM:Pulse Genlik Modülasyonu, veri iletiminde zaman sırasıyla gelen pulse sinyal genliklerinin değişimine dayanan bir modülasyon tekniğidir.

QAM:Quadrative Amplitude Modulation iki tane genlik modüleli sinyalin tek bir kanaldan iletimini sağlayan bir modülasyon tekniğidir. Diğer tekniklere göre iki kat bant genişliği gerektirir.

FSK:Bu metotta iki mantıksal düzeyde veri aktarımı söz konusudur.  0 düzeyi bilgi sinyalinin frekansının değişmediğini, 1 düzeyi ise frekansın değiştiğini ifade eder.

PSK:Faz kaydırmalı anahtarlama, sayısal haberleşmede bir metot olup, iletilen sinyalin faz değişimine göre tanımlanan veriler gönderir.

https://cihancalli.com.tr/

Modülasyon çeşitleri

Modülasyon çeşitleri

Modülasyon işlemi sonunda taşıyıcı sinyalinin genliği, frekansı ve fazı değişikliğe uğrar. Genel anlamda 3 çeşit modülasyon mevcuttur.

a) Genlik Modülasyonu (Amplitude Modulation, AM)    

b) Frekans Modülasyonu (Frequency Modulation, FM)

c) Faz Modülasyonu (Phase Modulation, PM)  

AM Modülasyonu

       Genlik Modülasyonu, bilgi sinyalini yüksek frekanslı taşıyıcı sinyale bindirerek göndermenin bir türüdür. Bilgi sinyalinin frekansı en fazla, taşıyıcı sinyal frekansının %10’u kadar olmalıdır. Genlik modülasyonunda sinyal frekansı sabit, genliği değişkendir.

FM Modülasyonu

        Frekans modülasyonu, bilgi sinyalinin dalgalanmasının, modülasyonlu sinyal frekansında anlık değişimler oluşturmasına dayanan bir modülasyon tekniğidir.

PM Modülasyonu

        Faz modülasyonu, bilgi sinyalinin dalgalanmasının, modülasyonlu sinyal fazında değişimler oluşturmasına dayanan bir modülasyon tekniğidir.

Genlik Modülasyonu (Amplitude Modulation, AM)

    Taşıyıcı sinyal genliğinin bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir.

Frekans Modülasyonu (Frequency Modulation, FM)

    Taşıyıcı sinyal frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir.

Faz Modülasyonu (Phase Modulation, PM)

    Taşıyıcı sinyal fazının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Endirekt FM olarak da bilinir.

https://cihancalli.com.tr/

Modülasyon

Modülasyon

Øİletilmek istenilen bilgi sinyalinin belirli bir özelliğine göre taşıyıcı sinyalinin belirli bir özelliğinin değiştirilmesi sonucunda; düşük frekans bandında olan bilgi sinyalinin özelliğini yüksek frekanslı bir taşıyıcı sinyal üzerine bindirilerek iletilmesine modülasyon denir.

https://cihancalli.com.tr/

Radyo-link (R/L) sistemleri

Radyo-link (R/L) sistemleri

Multipleks sistemleri tarafından çoğullanmış ve iletilmek istenilen sinyallerin çok yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaller  (Elektro Manyetik Dalgalar) üzerine bindirilerek parabolik antenler aracılığı ile uzak mesafelere iletimini (gönderilmesi ve alınmasını) sağlayan sistemlerdir. Ortalama iletişim mesafesi 50km.’dir.

Radyo-link (R/L) sistemleri
 • 4 x 2 Mb/s  R/L Sistemi
 • 8 x 2 Mb/s  R/L Sistemi
 • 16 x 2 Mb/s  R/L Sistemi
 • n x 2 Mb/s  R/L Sistemi
 • 140 Mb/s  R/L Sistemi

https://cihancalli.com.tr/

%d blogcu bunu beğendi: